Św. Jacek - patron Jerrego

  JACEK

Św. Jacek Odrowąż (+1257) urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII w. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Towarzysząc Iwonowi, biskupowi Krakowa, w podróży do Rzymu, zetknął się ze św. Dominikiem i jego duchowym ruchem. Razem z bł. Czesławem przyjął od niego zakonny habit stając się
dominikaninem. Po powrocie do Krakowa założył przy kościele Świętej Trójcy pierwszy w Polsce klasztor dominikański. Z Krakowa podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy. Nazwano go "Apostołem Północy". Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci Jacek był czczony jako święty. W zapiskach konwentu klasztornego znajduje się tekst z 1277 r.: W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać umarłych. Jego relikwie znajdują się w kościele dominikanów. Beatyfikował go w 1527 r. papież Klemens VII, a kanonizował Klemens VIII w 1594 r. Jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych za granicami kraju.

Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na profanację. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę. Kiedy święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie znajduje się figura Matki Bożej Jackowej.


[Home] [Jerry i gollo] [O nas] [Hobby] [Foto] [Linki] [Modlitwy] [Chrześniaki] [Kontakt]