Regulamin

I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. Strona www.odkurzacze.elk.pl zwana dalej „wirtualny sklep PHU NOWAK ” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest PHU NOWAK Jacek Nowak z siedzibą w Ełku ul. Gizewiusza 2/31 , 19-300 Ełk.
e-mail :biuro (na) odkurzacze (kropka) elk (kropka) pl , Tel. +48 501 032 473

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „wirtualny sklep PHU NOWAK" są realizowane tylko na terenie Polski . Stroną dokonującą zakupów w „wirtualny sklep PHU NOWAK” może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

3. Podane na stronach „ www.odkurzacze.elk.pl” ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. „wirtualny sklep PHU NOWAK” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez niego towarów bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

6. "wirtualny sklep PHU NOWAK" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.

7. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, " wirtualny sklep PHU NOWAK" zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.

 8. Zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronach internetowych „sklepu internetowego PHU NOWAK” poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

9. Serwer „wirtualnego sklepu PHU NOWAK” wysyła e-mail do Klienta, tzw. "automatyczny wydruk zamówienia", z zawartością zamówienia i danymi do przelewu.

10. W godzinach pracy potwierdzamy otrzymanie zamówienia wysyłając "e-mail potwierdzajacy".

11. Jeżeli nie bylo innych uzgodnień, (np. e-mailem) prosimy Klienta o wpłate zaliczki 10 - 20% wartosci zamówienia

12. Po otrzymaniu przelewu zamowienie jest przyjęte do realizacji.

13. Towary dostarczane są do Klienta transportem firmowym lub firmą spedycyjną, chyba że Klient życzy sobie inaczej. W takim przypadku bezpośrednio kontaktuję się w celu umówienia terminu i formy odbioru.

14. Koszty dostaw ponosi Kupujący.

15. Dostawa nie obejmuje wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

16. Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.

17. W przypadku podania błędnego adresu dostawy w zamówieniu bądź nie odebrania przesyłki wszelkie koszty ponosi Klient.

18. "wirtualny sklep PHU NOWAK" nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.


II. ZWROTY ( prawo odstąpienia od umowy)

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.

2.Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą).

3. Towar przedstawiany na stronach „wirtualnego sklepu PHU NOWAK” jako komplet, należy odesłać w całości.

4. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie zamieszczonego na stronie internetowej, wypełnionego we właściwy sposób formularza zwrotu. Bez wypełnionego formularza zwrotu, zwrot nie będzie zrealizowany.

5. Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach www.odkurzacze.elk.pl, na dole tej storny.

6. W pisemnym, podpisanym przez klienta oświadczeniu zwrotu należy podać:
numer Klienta
dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)
nazwę, numery, ilość, towarów, które są zwracane
jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, informacje na temat opakowania, stanu towaru
numer konta bankowego, jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem

7. Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru i przesyłki zwrotnej. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 7 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

REKLAMACJE:

Zakupiony towar, w przypadku stwierdzenia w nim niezgodności z umową, podlega reklamacji wyłącznie w oparciu o zasady określone w ustawie z dn.27.lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej…(DzU nr 141, poz.1176); Reklamacje składa się poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia (art.9 ust.1 ww. ustawy) do sprzedawcy listownie lub drogą elektroniczną.

GWARANCJA:

Jeżeli przy sprzedaży sprzedawca wydał wraz z dokumentem sprzedaży dokument gwarancyjny, konsument może wybrać tryb reklamacyjny towaru z tytułu gwarancji, kierując reklamację do gwaranta. Nie wolno wybierać dwóch trybów reklamacyjnych równocześnie. Reklamacja gwarancyjna przebiega zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego, z którego treścią kupujący winien dokładnie się zapoznać.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego „wirtualny sklep PHU NOWAK ” są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Politykę prywatności stworzyliśmy aby dać Ci gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego sklepu. Podstawową zasadą Polityki prywatności jest to, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych czy adresowych klientów sklepu internetowego „wirtualny sklep PHU NOWAK ”.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług prezentujemy Państwu naszą politykę prywatności. Dokument ten określa dokładnie jakie dane zbieramy na Państwa temat, jak je wykorzystujemy oraz kto ma do nich dostęp.

Podmiot zbierający dane

Dane osobowe i teleadresowe zbierane są przez właściciela sklepu internetowego, firmę PHU NOWAK Jacek Nowak zarejestrowaną pod adresem ul. Gizewiusza 2/31, 19-300 Ełk, NIP 848-163-89-95.

Zbierane dane

W takcie świadczenia usług konieczne jest zebranie podstawowych danych.

Podczas rejestracji w naszym sklepie wymagamy podania adresu e-mail oraz hasła. Dodatkowo, jeśli będą Państwo składać zamówienia w naszym sklepie, konieczne będzie podanie danych teleadresowych, na które składa się imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Dane te umożliwiają dostarczenie przesyłki oraz wystawienie ewentualnych dokumentów księgowych (np. faktur VAT).

Podanie danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Państwu możliwość edycji oraz usunięcia danych osobowych.

Edycja danych

Zgromadzone dane mogą być w każdej chwili edytowane oraz usuwane przez Administratora Bazy Danych (PHU NOWAK Jacek Nowak) na wniosek złożony drogą pisemną. Mogą dokonać tego Państwo kontaktując się mailowo z obsługą naszego sklepu.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane osobowe i teleadresowe zebrane na Państwa temat będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach realizacji regulaminowych zadań sklepu internetowego (tj. realizacja zamówień, sporządzanie dokumentów księgowych, dokumentów przewozowych itp.).

Korzystając z naszego sklepu internetowego „wirtualny sklep PHU NOWAK ” akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności. Jako właściciel sklepu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep obowiązuje aktualna Polityka prywatności.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

2. Zawartość strony www.odkurzacze.elk.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2011 roku.

6. Edycja Regulaminu w dniu 18.10.2015.


Informacja:
Preferencyjną stawkę 8 % VAT stosuje się przy założeniu że usługa wykonywana jest w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym (powierzchnia budynku jednorodzinnego lub mieszkania nie będzie przekraczała określony limit 300 m2 lub 150 m2).
W przypadku przekroczenia w/w limitu powierzchni budynku zastosowana jest stawka 8 % VAT do powierzchni nie przekraczającej limitu a pozostałą część, po odliczeniu części podstawy opodatkowania objętej obniżoną stawką 8%, opodatkowana jest według podstawowej stawki, czyli 23%. Nabywca jes zobowiązany poinformować sprzedawcę o powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkania.

(Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i art. 41 ust. 12 ustawy o VAT)